Rövid biztosítástörténet

A mai értelemben vett biztosítás az 1600-as évek során alakult ki. Eleinte Angliában a Lloyd's keretein belül, a tengeri szállítmányozással kapcsolatos kockázatok megosztása céljából jöttek létre az első biztosítási szerződések. A folyamatos fejlődés és a felmerülő igények következtében egyre bővült a biztosítandó kockázatok köre. Körülbelül egy évszázaddal később kialakult a német biztosítási rendszer, mely az 1800-as évek végére Magyarországon is meghonosodott. Hazánkban a második világháborút megelőző időszakban fejlett biztosítási piac alakult ki, mintegy száz biztosító részvételével. 1945 után a biztosítás állami monopólium lett, egészen az 1980-as évek végéig, amikor is megjelentek Magyarországon az első vállalkozói alapon szerveződő biztosítótársaságok és kialakult a piaci verseny.

A biztosítási alkuszi szakma a tengeri biztosítással jutott Spanyolországon keresztül Angliáig, majd onnan Hollandiába és a német kikötővárosokba. A biztosítási alkusz a felek összehozásával és a szerződés tartalmi kialakításával segítette létrehozni a biztosítási üzletet, mivel ebben az időszakban egységes biztosítási feltételek hiányában a kötvények tartalmát egyedileg kellett megfogalmazni.

A biztosítók közötti verseny kialakulásával párhuzamosan Magyarországon is kialakult az igény az ügyfelek megbízásából tevékenykedő, komplex szolgáltatást nyújtó alkuszcégek mûködésére. Ma Magyarországon mintegy 200 alkusz cég mûködik; tevékenységük során folyamatosan növekszik az általuk közvetített biztosítási szerződések száma.