PCH biztosítási Alkusz Kft.

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A felelősségbiztosítás értelmében a biztosító vállalja a biztosítottat a Ptk. szerint terhelő kártérítési kötelezettség teljesítését, amennyiben a kárt a harmadik személy:

 • személyi sérülése (halál, egészségkárosodás, testi sérülés)
 • dologi kára
 • és ezekre visszavezethető egyéb vagyoni kára idézte elő.

A biztosító megtéríti továbbá a peren kívüli eljárás vagy a bírósági eljárás költségeit is.

A felelősségbiztosítás területi hatálya: Magyarország területe.

Tárgyak elvesztéséből, eltulajdonításából eredő kártérítési kötelezettségekre a biztosítás csak akkor terjed ki, ha a kiegészítő vagy a külön feltételek rendelkeznek erről.

A biztosító egy biztosítási időszak (általában 1év) alatt bekövetkezett káreseményekre legfeljebb a szerződésben feltüntetett limitig nyújt fedezetet.

A biztosító megtéríti a kár enyhítésével és a mentéssel kapcsolatos költségeket.

Figyelem!!!!

Nem fedezi a biztosító:

 • azokat a kártérítési kötelezettségekkel járó költségeket, amelyekért hatósági és közszolgálati szervek államigazgatási jogkörben eljárva okozott kár címén tartoznak felelőséggel
 • légi jármű üzembentartója minőségben okozott károkat
 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hatálya alá tartozó károkat
 • a biztosított saját kárát

Felelősségbiztosítási kiegészítő módozatok:

 • Üzemeltetési felelősségbiztosítás
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás
 • Termék- és szolgáltatás-felelősségbiztosítás
 • Felelősségbiztosítás környezetszennyezéssel okozott károkra

Speciális tevékenységek felelősségbiztosítása

 • épület felelősségbiztosítás
 • bérlői felelősségbiztosítás
 • szállásadói felelősségbiztosítás
 • oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység
 • rendezvényszervezői
 • vízi járművek

SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

A szakmai felelősségbiztosítás értelmében a biztosító vállalja a biztosítottat a Ptk. szerint terhelő kártérítési kötelezettség teljesítését, amennyiben a kárt a szerződésben megjelölt hivatás gyakorlása közben a szakmai szabályok be nem tartásával okozták a megrendelőnek.

Biztosítási esemény:

A másnak okozott:

 • személysérülés (halál, testi sérülés, egészségkárosodás)
 • szerződésen kívül okozott dologi kár
 • tisztán vagyoni kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése

Amennyiben egyazon károkozói magatartásból több kártérítési kötelezettség származna az egy biztosítási eseménynek minősül.

Biztosított lehet:

 • jogi személy
 • jogi személyiség nélküli szervezet
 • természetes személy

A biztosítás területi hatálya: Magyarország területe

Szakmai felelősségbiztosítási módozatok a teljesség igénye nélkül:

 • Állatorvosi felelősségbiztosítás
 • Könyvvizsgálói, adótanácsadói, könyvelői felelősségbiztosítás
 • Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítás
 • Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység felelősségbiztosítás
 • Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
 • Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység felelősségbiztosítása
 • Szállásadás felelősségbiztosítás
 • Építész- és építőmérnöki felelősségbiztosítás
 • Műszaki tervező irodák felelősségbiztosítás
 • Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása
 • Biztosítási alkuszok felelősségbiztosítása
 • Utazási vállalkozók kezesi biztosítása

Ajánlatkérés

Ha szeretné biztosítási ajánlatunkat kérni, vagy felvenni a kapcsolatot velünk, adja meg az elérhetőségét, és keresni fogjuk 24 órán belül!

(Legalább a név, telefonszám és az email cím kitöltése szükséges).

Név: *
Telefonszám: *
E-mail: *
Expressz megoldást kérek!

Igényelt szolgáltatás:

Életbiztosítás
Balesetbiztosítás
Egészségbiztosítás
Casco
Ingatlan biztosítás
Utasbiztosítás
Vállalkozói biztosítások
Vállalati vagyonbiztosítás
Vállalati felelősségbiztosítás


Néhány órán belül keresni fogom, és megbeszéljük a részleteket, majd legkésőbb a következő munkanapon adok ajánlatokat.