A biztosítási piac

A biztosítási piac szereplői az ügyfelek, a biztosítótársaságok, a biztosítóegyesületek, a biztosítás közvetítők (ügynökök, alkuszok) és a biztosítási szaktanácsadók.

Biztosítótársaság: csak részvénytársaság formájában működhet, az engedélyezett biztosítási üzletágon belül a biztosítási tevékenységet teljes körűen végezheti. Saját nevében vállalhat kockázatot, káresemény bekövetkezésekor a kártérítés megfizetésének kötelezettje.

Jelenleg Magyarországon 21 biztosítótársaság működik.

Biztosítóegyesület: olyan önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon működő szervezet, amely kizárólag tagjai részére, nyereségérdekeltség nélkül, tagsági hozzájárulás ellenében nyújt biztosítási szolgáltatást.

Jelenleg Magyarországon 35 biztosítóegyesület működik.

 

Biztosítási szaktanácsadó: a megbízási szerződés alapján, díj ellenében nyújt biztosítási tevékenységgel összefüggő szaktanácsadást, biztosítási szerződést nem közvetíthet.

A biztosítási piac működését 1996. január 1-e óta törvényi szintű rendelkezés szabályozza, amely pontosan szabályozza a piac szereplőinek tevékenységét és segíti a versenyhelyzet kialakulását. A biztosítási piac szereplőinek felügyeleti szerve 2000. április 1-től a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) melynek feladata a biztosítók és a közvetítő cégek működéséhez szükséges, a törvényben előírt engedélyek kiadása és tevékenységük folyamatos ellenőrzése.